2017 Marksizm ve Bilimler Okulu

 • Tarih12-16 Eylül 2017 (Köy`e geliş 11 Eylül, Köy`den çıkış 16 Eylül 2017) 
 • Amaç

  Marksizmin bilimle ilişkisi modern düşünce tarihi içerisinde her zaman üretken bir tartışma düzlemi olmuştur. Dünyanın bugün içerisinden geçmekte olduğu, istikameti son derece belirsiz gibi gözüken bir sürecin varlığında içerisinde yaşadığımız dönemi hangi yöntemsel araçlarla anlamamız gerektiğine dair kafa karışıklıkları bilim ve Marksizm ilişkisine dair bu tartışma düzlemini daha da önemli bir hale getirmiş durumda. Bu yıl dördüncüsü yapılacak olan Bilim Üzerine Marksist Tartışmalar, böyle bir ihtiyaçtan yola çıkarak Marksizm’in doğa bilimleri, sosyal bilimler ve insan bilimler ve sanat ile ilişkilerine dair beş günlük bir seminer dizisinden oluşan bir “Marksizm ve Bilimler Okulu” şeklinde tasarlandı.

  Seminerler, sadece tek taraflı bir ders anlatımından ibaret kalmaktan ziyade belirli temalar ve kaynaklar üzerinden katılımcıların da dahil olabileceği ve düşüncenin kolektif bir şekilde olgunlaştırıldığı bir tartışma ortamı yaratmayı da hedefliyor. Günümüzün aşırı uzmanlaşmış akademik hayatında bir eksiklik olarak kendisini gösteren farklı bilim dalları arasındaki iletişim kopukluğunu gidermeye katkıda bulunmak seminer dizisinin bir diğer önemli amacını teşkil ediyor. Gün içerisinde farklı disiplinlerden bilim insanlarının katılacağı seminerlerin, katılımcılara ilgi alanları açısından çok yönlülük ve bütüncül bir bilim perspektifi kazandıracağını ümit ediyoruz. 

   
 • Hedef Kitle

  Konuyla her düzeyde ilgilenen katılımcılara açıktır. Başvuruların değerlendirilebilmesi için adaylardan bu programa niye katılmak istediklerine dair ortalama 100 kelimelik bir başvuru yazısı istenmektedir. Başvuru yazılarının değerlendirilmesine bağlı olarak kontenjan dâhilinde öğrenci kabul edilecektir.

   
 • Kontenjan 40 kişi
 • Ücret

  Yaz okulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 550 TL, çadırlar için 400 TL`dir.

   
 • Genel Bilgi

  İletişim Adresi:

  bilim.politika@gmail.com

  Koordinasyon:

  Alper Dizdar, alper.dizdar@gmail.com

   
Kayıt ve başvuru işlemleriyle ilgili sorularınız için
Aycan Şahin, aycansahin@nesinvakfi.org 
Nesin Matematik Köyü Etkinlikleri

 Program

 
12 Eylül
13 Eylül
14 Eylül
15 Eylül
16 Eylül
09:00
Bilim Üzerine Marksist Tartışmalar - İzge Günal        
09:30
Marksizmde Bilim - Alper Dizdar Marksizm ve Fizik - Alper Dizdar Marksizm ve Biyoloji - Çağatay Tarhan Marksizm ve Ekoloji - Esra Sert Marksizm ve Sovyetlerde Bilim Politikası - Elif Hatun Kılıçbeyli
13:30
Marksizm ve Diyalektik Yöntem - Doğan Göçmen Marksizm ve Sosyoloji - Cenk Saraçoğlu Marksizm ve Siyasal İktisat - Erkin Özalp Marksizm ve Tarih - Atilla Aytekin Marksizm ve Mekanbilim - Güven Arif Sargın
16:00
Marksizm ve Tarihsel Materyalizm - Engin Delice Marksizm ve Kültürel Çalışmalar - Ali Cenk Gedik Marksizm ve Antropoloji - Sibel Özbudun Marksizm ve Müzik - Ali Cenk Gedik Marksizm ve Mimarlık - Gül Köksal