Liseliler için Felsefe Yazokulu

Tarih: 19 Ağustos -25 Ağustos 2018 (Köye geliş 18 Ağustos 2019, Köyden çıkış 25 Ağustos 2019)

Amaç: Felsefe ile tanışmak, felsefenin insan hayatı, toplum, siyaset, sanat ve bilimlerle olan ilişkilerini incelemek, bilimlere yol gösterici olup olamayacağını tartışmak, Antik Yunandan günümüze kadar felsefe tarihinin dönüm noktalarındaki kişi ve düşüncelerle tanışmak, belli başlı felsefe alanlarına ve akımlarına bir giriş yapmak; ayrıca felsefenin iyi bir hayat için gerekli olup olmadığı, din-ahlak-felsefe ilişkisi, hayatın anlamı gibi meselelerin felsefi analizine bir başlangıç yapmak bu bir haftalık programın başlıca amaçlarıdır. Eğitmenler ikişer saatlik seminerlerle felsefenin değişik alanlarındaki konuları anlatacaklardır. Katılımcıların konuya ilgi duymaları ve web sitesinde daha sonra ilan edilecek olan okumaları yazokuluna gelmeden önce yapmaları beklenmekte, ancak felsefe ve felsefe tarihi konusunda bir ön bilgi sahibi olmaları beklenmemektedir. Seminerlere aktif katılım arzulanmaktadır, ancak ödev, sınav gibi zorunluluklar yoktur. Hafta boyunca, seminerlerin yanı sıra, tartışma ve film seansları düzenlenerek canlı bir katılım ortamı yaratılmaya çalışılacaktır.

Hedef kitle: Lise öğrencileri (16 - 19 yaş aralığındaki öğrenciler). Başvuruların değerlendirilebilmesi için adaylardan 300-500 kelimelik bir makale yazmaları istenmektedir. Yazılacak makalede şu iki sorudan birine cevap verilmesi istenmektedir:

1. Kültür ve uygarlık kavramlarının benzerlikleri ve farkları nelerdir?
2. Açıklama ve anlama faaliyetleri ne bakımdan benzer ve farklıdırlar?

Bu soruların tek bir doğru cevabı yoktur, yazılacak makalede kişinin konuyu değişik boyutları ile tartışması ve varacağı sonuçları kısaca temellendirmesi beklenmektedir.

Eğitmenler:
BG:  Prof. Dr. Bülent Gözkân - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
EE:  Prof. Dr. Eşref Eşkinat  - ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Makina Mühendisliği Bölümü
KÖ:  Prof. Dr. Kaan H. Ökten - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
CS:  Doç. Dr. Chyrissi Sidiropoulou -  Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü
GB: Dr. Gaye Berk
GK: Dr. Gamze Keskin – Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü  

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 1175, çadırlar için 875 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 30 kişi

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Sorularınız için: Aysen Çoluk (aysencoluk@nesinvakfi.org)

Kayıt: Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 15 gün sonra e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

  1. gün 19 Ağustos 2. gün 20 Ağustos 3. gün 21 Ağustos 4. gün 23 Ağustos 5. gün 24 Ağustos 6. gün 25 Ağustos
9:00-11:00 Felsefe mi? (E.E.) Aristoteles (C.S.) Kant  (B.G.) Mantık ve matematik (B.G.) Zihin ve yapay zeka (E.E.) Wittgenstein (C.S.) 
15:00-17:00 Presokratikler ve Sokrates(C.S.) Bilim tarihi (B.G.) Varlık felsefesi I (K.Ö.) Ne yapmalıyım? (E.E.) Romantisizm (G.K.)  
17:15-19:15 Platon (C.S.) Bilim varken felsefe?(E.E.) Varlık felsefesi II (K.Ö.) Siyaset Felsefesi: İnsan Doğası (G.B) Siyaset Felsefesi: Toplum Sözleşmesi (G.B.)  
21:00-23:00 Film gösterim Film gösterim Estetik (G.K.) Heidegger (K.Ö.) Sohbet ve değerlendirme  

Eşref Eşkinat (E.E.)
Bülent Gözkân (B.G.)
Chyrissi Sidiropoulou (C.S.)
Kaan Ökten (K.Ö.)
Gamze Keskin (G.K.)
Gaye Berk (G.B.)